Lektion 9: Vad är resultatportalen?

I resultatportalen finns resultatet från screeningen samlat. Där finns också rekommendationer och material för hur skolan kan arbeta för att ge eleven rätt stöd.

Elevernas resultat presenteras på fyra nivåer: kommun eller organisationsnivå, skolnivå, klassnivå och elevnivå. Det ger en tydlig överblick av elevernas läsförmåga.

I resultatportalen kan ni också lyssna på eleven och se deras ögonrörelser. Ni kan följa resultatet över tid och därmed få en uppfattning om skolans, klassens, individens och elevens utveckling. I resultatportalen får ni också tillgång till Lexplore Intensiv. Mer information om Lexplore intensiv finns i lektion 13.

Nästa!

Tillbaka till föregående lektion