Testapplikationen

Lexplore testapplikation är det program som du använder när du screenar dina elever.

Att logga in

Du loggar in genom att dubbelklicka på ikonen på skärmen. Om det står att du behöver uppdatera programmet så måste du göra det för annars kan testresultatet bli fel.

Olika steg

Du börjar med att välja elev och följer sedan de olika stegen för positionering och kalibrering. De genomförs i rätt ordning men du kan backa om du vill göra om ett steg.

Testrutan

I pratbubblan står det som du ska säga till eleven. I rutan nedanför ser du de bokstäver och texter eleven läser samt även elevens ögonrörelser.

Menyn till höger

Till höger på ser du var någonstans du befinner dig i testet.

Menyn till vänster

På menyn till vänster ser du elevens positionering. Titta på den för att se att eleven inte har hamnat fel. Blir den röd eller gul behöver du ändra elevens position inför nästa del.

Anteckningsblocket

När du kommit till steg 5 finns ett anteckningsblock där du kan göra anteckningar.

Grå, gröna eller lila cirklar.

När eleven har läst två texter och de blivit analyserade är cirklarna gröna. Lila cirklar betyder att resultatet analyseras. Grå cirklar betyder att eleven inte har läst den texten.