Lektion 2: Syfte och mål med utbildningen

Efter den här lektionen ska du känna till vad du ska kunna efter utbildningen och varför det är viktig kunskap att ha som certifierad screenare.

Syfte

Som certifierad screenare är det du som möter eleven vid screeningtillfället. Du är den som kan verktyget, de tekniska delarna med dator, skärm och eye tracker men också systemet med testapplikationen och resultatportalen.

Ju mer kunskap du har om de olika delarna desto säkrare kommer du att vara vid screeningtillfället och kan fokusera på att se till att eleven får en positiv upplevelse vid screeningen.

Mål

När du har gått utbildningen ska du känna till Lexplore och hur Lexplore kan användas i skolan. Du kan också förbereda och genomföra en screening med elever med gott resultat och du har goda kunskaper i teastapplikationen och resultatportalen.

Lektion 1 Lektion 3