Lektion 23: Att lägga till en elev

Efter den här lektionen kan du lägga till enstaka elever i efterhand. Det kan du behöva göra om du exempelvis får en ny elev till klassen.

Om du behöver lägga till hela klasser ska du inte följa den här instruktionen. Den är bara till för att lägga till enskilda elever i efterhand när klassen redan finss.

Du börjar genom att logga in i resultatportalen. Sedan klickar du in på den klass du vill lägga till din elev i. Här väljer du "Lägg till elev". Då får du upp en ny ruta där du ska fylla i uppgifter om eleven förnamn, efternamn, födelsedatum, unikt id (personnummer), årskurs, termin och kön.

Tänk på att du fyller i födelsedatum enligt mallen 2009-12-23 samt personnumret enligt 20091213-4526.

Nästa!

Till föregående lektion