Lektion 1: Välkommen till Lexplore screeningutbildning

Grattis, du ska bli certifierad screenare! När du har gått igenom hela utbildningen kommer du att veta hur du ska kunna screena dina elever och arbeta med deras resultat.

Lexplore är ett digitalt verktyg som mäter barns läsförmåga med hjälp av eye tracking och artificiell intelligens. Med hjälp av Lexplore får du som pedagog ett objektivt resultat av elevens läsförmåga. Det tar bara några minuter för en elev att göra testet vilket gör att vi vet att vi bara mäter läsning och inte uthållighet eller koncentrationsförmåga.

En screening görs med hjälp av en dator, en skärm och en eye tracker. Eye trackern sitter längst ner på skärmen och det är med hjälp av den som elevens ögonrörelser läses av.

När du har gått utbildningen för att bli certifierad screenare kommer du att ha full koll på den tekniska utrustningen, hur programmen fungerar och hur du kan redovisa resultaten för dina kollegor.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen består av sju delkurser. Sex är teoretiska och den sista är den praktiska delen av utbildningen. Efter den teoretiska utbildningen examineras du med ett teoretiskt prov och för den praktiska delen ska du visa att du kan genomföra tre godkända screeningar på egen hand. De bedöms av Lexplores utbildnings- och screeningspecialist.

Lektioner

Varje kursavsnitt är uppdelat på kortare lektioner. Det gör att du enkelt kan gå tillbaka till ett avsnitt om du vill se det igen eller om du behöver fräscha upp kunskaperna igen inför en screening. Alla lektioner finns tillgängliga i Lexplore Kunskapscenter så du kan när som helst komma åt utbildningen även efter att du har gått utbildningen. Längst ner på varje sida finns en länk till kommande lektion.

Instuderingsfrågor och prov

Till varje delkurs finns instuderingsfrågor som du kan läsa på inför ditt teoretiska prov och under hela utbildningen kan du kontakta din utbildningsspecialist eller vår supportavdelning som hjälper dig tillrätta. Du kan också använda sökfunktionen i Lexplore Kunskapscenter för att hitta svaret på din fråga.

Innan certifieringen

Innan du får din certifiering kommer du också att ha gjort godkända screeningar. När du får din certifiering har du ett bevis på att du har goda kunskaper inom digital screening.

Kontakt och support

Du når oss på 08-463 90 90 eller support@lexplore.se om du har frågor, funderingar eller behöver support.

Innehåll i de olika delkurserna

Alla delkurser når du direkt från Lexplore Kunskapscenter. Vi rekommenderar att du går utbildningen i den ordning som följer nedan men du kan också hoppa tillbaka till en lektion om du vill gå den igen.

Delkurs 1: Screeningutbildningen

 • Introduktion till utbildningen och Lexplore
 • Syfte och mål med utbildningen

Delkurs 2: Allmänt om Lexplore

 • Hur kan Lexplore användas i skolan?
 • Så går en screening till
 • Utrustningen och hur den fungerar
 • Ordlista och begrepp

Delkurs 3: Testapplikationen

 • Vad är testapplikationen?
 • Testapplikationens uppbyggnad

Delkurs 4: Resultatportalen

 • Vad är resultatportalen?
 • Hur kan jag navigera i resultatportalen?
 • Vad säger resultaten?
 • Hur kan jag arbeta vidare med resultaten?
 • Lexplore Intensiv och lektionsplaneringar för språkutveckling

Delkurs 5: Att förbereda en screening

 • Förberedelser innan en screening
 • Vad du ska tänka på när du väljer plats för screeningen

Delkurs 6: Screeningdagen

 • Så sätter du igång
 • När eleven kommer
 • Så här placerar du eleven rätt
 • Så här ställer du in positioneringen
 • Så kalibrerar du eye trackern
 • Så gör eleven RAN-testet
 • Textläsning
 • Läsförståelsefrågor
 • Checklista (riktlinjer) inför screeningen

Delkurs 7: Grattis! Efter det teoretiska provet är det dags för den praktiska utbildningen

 • Prov på den teoretiska kursen.
 • Praktisk del av utbildningen.

Lektion 2