Lexplore Intensiv -intensiv lästräning för alla elever

Lexplore Intensiv är ett lästräningsprogram som är speciellt framtaget för att du ska kunna arbeta med läsutveckling för alla elever oavsett vilken nivå de ligger på.

I Lexplore intensiv tränar eleverna avkodningsförmåga och läsflyt. För elever på låg- och under medelnivå finns Lexplore Intensiv röd och gul. De spåren fokuserar på kopplingen mellan grafem och fonem och innehåller till största del nonsensord.

De elever som ligger på medelnivån använder det turkosa spåret som främst fokuserar på läsflyt. Eleven tränar med hjälp av korta ord. För en elev som befinner sig på över medel- och hög nivå finns det mörkblå spåret som även det fokuserar på läsflyt. Innehållet är främst olika former av icke ljudenliga stavningar.

Lexplore Intensiv finns i resultatportalen. Välj Klassvy för att se alla delar i Lexplore Intensiv. De finns också tillgängliga i elevvyn.

Här kan du hitta fler tips hur du kan arbeta med Lexplore Intensiv