Instuderingsfrågor och prov

Nu är det snart dags för ditt teoretiska prov. Innan dess kan du gå igenom instuderingsfrågorna och se om det är något område du känner dig osäker på.

Testapplikationen

 • Vad är viktigt att kontrollera med hjälp av mikrofonikonen?
 • Var finns applikationen?
 • Vad du ska göra om elevens position visar rött eller gult?
 • När ska du sätta en kommentar efter eleven testats?

Att förbereda en screening

 • Vad är bra att tänka på inför en screening?
 • Varför behövs information till lärare och elever?
 • Hur lång tid ska jag planera per elev?
 • Varför är det viktigt att planera din screening i förväg?
 • Vilka tror du är anledningarna till att vi rekommenderar att du sätter upp utrustningen dagen innan?
 • Varför behövs ett stort bord?
 • Varför rekommenderas det att det ska finnas persienner eller en gardin vid fönstret?

Screeningdagen

 • Vad är bra att tänka på när det kommer till rummet för screeningen?
 • Vilket är det optimala avståndet mellan skärm och elev?
 • Hur ska eleven sitta optimalt?
 • Varför är det viktigt att eleven sitter ”rätt”?
 • Det är viktigt att du väljer rätt elev. Om du kan elevens namn kan du fråga om något annat. Vad?
 • Var ska du titta när eleven testas?
 • Hur ska du sitta i förhållande till eleven?
 • Vad krävs för att du ska kunna logga in i testapplikationen?
 • Ge tre tips för att underlätta dagen för både eleverna och dig som screenar.

Provet!

När du känner dig redo att göra provet så klickar du på länken. Maxpoängen är 19 poäng och du behöver 16 poäng för att klara provet. Ditt resultat får du så fort du är klar och när du är godkänd är det dags att boka in tid för den praktiska examinationen av utbildningen.

Tänk på att inte använda en privat e-postadress utan använd den e-postadress du använder i jobbet. Då hittar provresultatet rätt sedan.

Lycka till!

Till provet!