Varför väljer vi att fokusera på avkodning, läsflyt och språkförståelse?

Vi erbjuder er som användare av Lexplore tillgång till Lexplore intensiv och språkliga lektionsplaneringar, språkteman. Varför har vi då valt att skapa material för just intensiv lästräning och språklig förståelse?

Lexplores program för läsutveckling bygger på träning av avkodning, läsflyt och språkförståelse. Det är 3 viktiga parametrar för att eleven ska kunna utveckla en god läsförståelse. Språkförståelsen är delen som behandlar ordförståelse, grammatik och där eleven använder sina erfarenheter och sin förförståelse när hen ska förstå en text. Språkförståelsen är avgörande oavsett om texten är i inlärningssyfte av ett skolämne eller om det är skönlitteratur. Eleven kan inte utveckla en god läsförståelse om de inte kan avkoda, har ett någorlunda gott läsflyt samt en förståelse för vårt språk. Därför behöver vi i skolan ge eleverna träning i alla 3 delarna. I filmen kan ni se hur vi på Lexplore förklarar läsprocessen.

Vi vill finnas som stöd genom hela processen där vi objektivt analyserar elevens förmåga till det viktiga och konkreta arbetet i skolan. Vi vänder oss till pedagogerna som möter eleverna varje dag med evidensbaserade metoder och beprövade övningar för att ni ska ha tid att jobba med eleverna istället för att sammanställa resultat och leta lämpligt material. Men också för att kommuner/organisationer, skolor och klasser ska få tillgång till material som kan bidra till en likvärdig läsutveckling. Lexplore Intensiv hittar ni i vår resultatportal på klass och individnivå. Ni kan välja att öppna den online och spara ner på dator eller I-pad eller ladda ner om en pdf och skriva ut.

Hur ni konkret gör med Lexplore Intensiv enskilt och i grupp kan ni läsa om här!

Ni kan hitta Språkliga teman i Unikums skolbank och sök på Lexplore!