Lektion 3: Hur kan Lexplore användas i skolan?

Lexplore används för att utveckla läsförmågan hos alla elever. Du får en objektiv överblick över elevernas förmåga och kan direkt börja arbeta med att utveckla elevernas läsförmåga oavsett på vilken nivå de ligger.

Genom att använda Lexplore för screening av era elevers läsförmåga kommer ni att få ett objektivt resultat på elevens läsförmåga. Det är ett test som mäter det som vi vill att det ska mäta: läsförmågan. Det mäter inte koncentrationsförmågan, hur väl arbetsminnet fungerar eller hur uthållig eleven är utan hur väl eleven läser.

curve_groups_stanine

Med testresultatet som grund kan du som pedagog direkt börja arbeta med eleverna. För de elever som ligger på röd och gul nivå är det avkodningsförmågan som behöver tränas i första hand medan elever som ligger på högre nivåer successivt går över till att träna ovanliga stavningar, vanliga ord och läsflyt.

Normalfördelningskurva, stanine-nivåer och percentiler

Resultatet fördelas i en normalfördelningskurva som är kompletterad med stanine-nivåer och percentiler. Det gör att du kan se precis hur eleverna ligger till i förhållande till standardiserade skalor men också utifrån ett nationellt snitt.

När det är dags att börja arbeta med eleverna

När eleverna är screenade är det dags att sätta igång med arbetet i klassrummet. Det har blivit dags att börja arbeta med att utveckla läsförmågan hos alla elever. Med Lexplore kan du direkt börja arbeta med ett material som är direkt anpassat för eleverna och den nivå de ligger på.

< Lektion 2 Lektion 4 >