Hur kan jag stimulera mitt barns språkförståelse?

Var närvarande, svara på frågor, förenkla inte språket och läs högt!

Genom att prata med ditt barn och använda ett varierat ordförråd så ger du barnet bra förutsättningar att få ett rikt språk. Förenkla inte språket när du pratar med ditt barn utan förklara ordens betydelse när barnet inte förstår istället. Lyssna på ditt barn, korrigera barnets grammatik genom att upprepa vad hen ska. Ett bra exempel är när barnet säger att "Jag gådde till min kompis" så upprepar du enkelt "Jaså, du GICK till din kompis". Då får barnet det korrekta uttrycket utan känslan av att korrigeras. Titta på film tillsammans med barnet så kan du förklara händelser och hjälpa barnet med sin förståelse för innehållet. Och det klassiska tipset är att läsa högt för ditt barn! Även om vi vuxna tycker att barnet kan läsa på egen hand så har hen fortfarande inte det flyt som krävs för mer avancerad litteratur på länge. Om du läser högt får hen tillgång till ett mycket djupare språk än om hen skulle läsa själv!