Lektion 12: Hur kan jag arbeta vidare med resultaten?

När du fått elevernas resultat bör du använda resultaten för att planera dina insatser och din läsundervisning.

Om eleven har en läsnivå på låg eller under medel är det viktigt att ni kommer igång med avkodningsträning och då arbetar med Lexplore Intensiv. Du kan lära dig mer om Lexplores läsutvecklingsprogram i lektion 13. Du kan också använda resultaten för att organisera olika former av läsgrupper efter läsförmåga.

Du kan använda resultaten som en utgångspunkt för pedagogiska diskussioner kring läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt på din skola. Du kan också använda resultaten i samband med utvecklingssamtal, när du skriver den individuella utvecklingsplanen eller ett åtgärdsprogram.

Du kan använda resultaten för att ge dina elever rätt nivå på böcker som de läser. Ett tips är att samarbeta med skolans bibliotekarie där ni tillsammans kan använda resultaten för att hitta rätt nivå på böckerna men det finns även en blå knapp i portalen under klassvyn som heter "Boktips". Här finns länkar till litteraturförslaget Hegas. De har gått igenom sin litteratur och grupperat den i fem olika svårighetsgrader i enlighet med Lexplores läsnivåer för årskurs 1-3 (böcker för 6-8år) respektive årskurs 4 (böcker för 9-12 år).

Hegas

Hegas1

Hegas2

Nästa!

Till föregående lektion