Lektion 22: Checklista och riktlinjer för screeningen

I filmen får du veta vilka riktlinjer som du som testledare behöver veta inför testet.

  1. Enskild lugn miljö - Välj ett relativt lugnt rum för screeningen där du kommer att sitta med en elev i taget
  2. Frivilligt test - Om en elev inte vill göra testet så bjud in eleven att vara med när en klasskamrat testas för att få en uppfattning om hur det går till. Kanske vill eleven testa direkt eller efter någon dag.
  3. Korrekt position och kalibrering - Detta är de två första stegen i testmomentet. Det är viktigt att göra dem enligt instruktionen så att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.
  4. Glasögon - har eleven glasögon så ska de användas.
  5. Observatör måste godkännas av eleven - fråga eleven innan screeningen påbörjas om en eventuell observatör får vara med
  6. Tydliga instruktioner till eleven - var tydlig när du ger eleven instruktioner under testet. Jag brukar rekommendera att titta på eleven så att jag ser om de har uppfattat vad de ska göra. Under testmomentet tittar du bara på datorn för att undvika att eleven söker ögonkontakt med dig.

Nästa!

Till föregående lektion